Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Středočeský kraj » okres Beroun » kostel, kaple, synagoga » Kostel sv. Jana Nepomuckého - Tetín (kostel)

Kostel sv. Jana Nepomuckého - Tetín (kostel) [12149]Nynější kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn  r. 1357 jako farní chrám sv. Michaela Archanděla, okolo něho, jak tenkrát bývalo zvykem, byl založen hřbitov pro obyvatele Tetína, Kody a Tobolky, který byl obehnán zdí a byla vystavěna kostnice.  

To, co mu zůstalo od počátku zachováno, je jeho poloha v místech pravděpodobného pohřbu sv. Ludmily. Stojí nad příkrými skalami nad řekou Berounkou, takže ze západní i východní strany nám skýtá jeho poloha překrásný romantický pohled.  

Současná stavba kostela je v jádře románská, zřejmě poprvé přestavěná ve 14. století, později vícekrát. Zdivo je složeno z pravidelných kvádrů, loď má plochý strop, okna obdélníková, barokně vykrojená. Kněžiště je pravoúhlé s valenou klenbou a s výsečí nad okny, oltář je barokní. Nad oltářem je obraz namalovaný na plátně ukazující sv. Jana Nepomuckého jako poutníka do Staré Boleslavi. Pod vstupním kamenem do kostela je pohřben benediktýn V. Cassanova.

Podle zjištění J. Axamita leží v okolí kostela řadové raně středověké pohřebiště, které mohlo vzniknout asi v polovině 10. století, protože řadové hřbitovy vznikaly teprve v době christianizace země, a to až do 12. století. Na hřbitově je zbudována hrobka rodiny Vojáčků (z r. 1833), v níž je pochován V. Vojáček. Po pravé straně hrobky je symbolický hrob hrdinky znárodnělé písně „Nad Berounkou pod Tetínem“. Hrob sem byl přenesem od zdi kostela sv. Jana Nepomuckého v 70. létech našeho století.      

V současné době je kostel odsvěcen a je v něm umístěna galerie, která je provozována Sdružením Sv. Ludmily


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)