Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Jindřichův Hradec » kostel, kaple, synagoga » Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny - Třeboň (kostel)

Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny - Třeboň (kostel) [12136]


foto Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny - Třeboň (kostel)
    Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny (Mirek123)

Původní kostel sv. Jiljí byl postaven ve druhé polovině 13. století. 22. května roku 1368 přišli do Třeboně na žádost Rožmberků Augustiniáni a začali stavět klášter a přestavovat kostel na kostel klášterní. Presbytář kostela byl dokončen asi v roce 1380 a dvoulodí sklenuto v následujících letech.

Roku1723 vypukl v Třeboni požár, jenž zničil téměř celé město a poškodil i kostel. Padající krov nad kněžištěm pobořil jeho původní gotickou klenbu a požár zničil rovněž interiér kostela. Vnitřní zařízení kostela naštěstí požárem mnoho neutrpělo. Nové řešení interiéru po požáru bylo svěřeno vídeňským umělcům P. Koeckovi (presbytář shlavním oltářem) a J. N. Rottmayerovi (vlastní prostor kostela). Při opravě kláštera i chrámu v letech 1897-1903 byla regotizována věž kostela původně po požáru zakončená barokní bání.

Desky z hlavního oltáře, dílo tzv. Mistra třeboňského oltáře, náleží k vrcholným dílům české gotické malby z poslední čtvrtiny 14. století. V polovině 18. století byly z klášterního inventáře vyřazeny a dostaly se do různých kostelíků Třeboňska. Zachráněny byly teprve v 19. a 20. století, kdy přešly do majetku Národní galerie v Praze. Další významnou památkou je opuková soška Madona Třeboňská z doby kolem roku 1400. Představuje gotickou madonu tehdejšího „krásného slohu“. Madona je v třeboňském kostele k vidění dodnes.

Na stěnách se zachovala malířská výzdoba převážně z druhé poloviny 15. století. Na podlaze v kněžišti jsou náhrobní kameny knížecí a prelátské hrobky. Na kůru lze spatřit fresku s námětem posledního soudu, u vchodu z kněžiště do sakristie se nalézá část fresky z přelomu 14. a 15. století, znázorňující příchod prvních řeholníků z Roudnice do Třeboně. Tympanon jižního vchodu do kostela vyplňuje obraz Korunování Panny Marie. Při jižním portálu kostela a při východní straně kostela jsou umístěny sochy sv. Augustina, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava, zhotovené před rokem 1744.

Prohlídka kostela s průvodcem

Prohlídky kostela jsou možné i s průvodcem, uvidíte nejen vlastní kostel, ale i křížovou chodbu a rajskou zahradu se studnou (cena prohlídky 20,– Kč, děti zdarma):každý den v 15 hodin pro skupinu (minimálně 2 lidé) lze domluvit prohlídku přímo s průvodcem na telefonu 732 251 103


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)