Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Ústecký kraj » okres Louny » kostel, kaple, synagoga » Kostel sv. Matouše - Dobroměřice (kostel)

Kostel sv. Matouše - Dobroměřice (kostel) [11697]Kostel Sv. Matouše - z 2 poloviny 13. stol., přestavěný ve 14., 15. a 16. stol., restaurován roku 1907 - Gotic., renes.uprav., jednolodní, obdél., s užším pravoúhlým presbytářem s hranol. věží po severní straně a s předsíní po jižní straně lodi. Západní průčelí hladké, s neoddělenou trojúhelníkovou štítovou zdí s malým klíčovým okénkem, s ose průčelí hrotitý portál a nověji proražené polokruh. okno na nárožích stopy rýsované rustiky. Jižní fasáda lodi a jižní a východní fasáda presbytáře členěny hrotitými okny s kružbami, severní fasáda lodi dvěma hladkými polokruhovými okny. Nad východním průčelím presbytáře renesančně obloučkový štít ze 16. století. Hranol. věž z 2 pol. 13. stol. s dvěma úzkými hrotitými okénky s kružbou a většími polokruhovitě zakončenými okny v posledním patře je kryta osmibokou cibulovitou bání. Předšíň po jižní straně obdélná, s pozdně gotickým hrotitým portálem a renesančně obloučkovým štítem, sklenutá hladkou val. klenbou, do lodi hrotitý portál. - Presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou ze 14. stol., triumfální oblouk hrotitý, profil. Loď plochostropá s dvěma hrotitými a dvěma polokruhovými okny, dřevěná kruchta se zděným schodištěm. V lodi gotické nástěnné malby z 2 pol. 14. stol. svatováclavský, část pašijového cyklu a sv. Kryštof. V podvěží čtvercová sakristie, sklenutá hladkou křížovou klenbou.
Zařízení: hlavní oltář raně barokní, patrně z r. 1678, s přemalovaným obrazem sv. Matouše, obrazem N. Trojice v nástavci a sochami sv. Václava, Víta (na jejich zadní straně letop. 1678), dvou světců - biskupů a archanděla Michaela. Kazatelna z 2. pol. 17. stol. s obrazy evangelistů.

Kostel sv. Matouše je pod správou Římskokatolického děkanství Louny.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)