Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Prachatice » kostel, kaple, synagoga » Kaple sv. Anny - Borová Lada (kaple)

Kaple sv. Anny - Borová Lada (kaple) [11594]Historie kaple sv. Anny u Borových Lad na Šumavě.

Místo pro stavbu kaple, která byla posléze zasvěcena sv. Anně, bylo vybráno podle legendy. Tato legenda praví, že jednou v létě napadl sníh, během téhož dne roztál a pouze na jednom místě místě v širokém okolí zůstal. Toto místo bylo vybráno pro stavbu kaple. Podle některých informací byl jako stavební materiál pro stavbu kaple použit kámen ze zchátralé strážní věže, která stála na vrcholku kopce nad křížovou cestou.

Kapli nechali roku 1860 postavit Franz a Dorothea Müllerovi, statkáři z Borových Lad. Kaple byla vysvěcena 16. září 1860. Původně byla zasvěcena Povýšení Svatého Kříže. Poblíž kaple byla studánka se zázračnými účinky. V kapli byl původně ručně malovaný obraz s česko-německým nápisem, který hovořil o jedné z legend. Stálo zde: "V této kapličce začala Marie Sovová, 5 let stará, z Velkého Ždíkova v září roku 1871, po vroucí modlitbě k Matce Boží, ponejprv chodit." V roce 1801 prý byly u kaple po pravé a levé straně vysazeny dva javory. Stalo se tak ku příležitosti sňatku korunního prince Rudolfa s princeznou Stefanií.

Za minulého režimu byla kaple zbourána a později byl na tomto místě postaven jen dřevěný kříž. Nově postavenou kapli dne 30.července 2006 slavnostně vysvětil pan Msgr.Karl Fořt, který byl zároveň posledním, kdo ve staré kapli sloužil v roce 1949 mši. Jednalo se paradoxně o mši pionýrům!

Pověst o zázraku u kaple sv. Anny u Borových Lad na Šumavě vypráví o obchodníkovy, který se vracel se svojí rodinou z nákupů z bavorského Freyungu do nedalekého Františkova. S obchodníkem byla na cestě i jeho žena a slepá dceruška. U kaple sv. Anny před Borovými Lady se tak jako vždy zastavili, aby se pokřižovali a krátkou modlitbou poděkovali sv. Anně za dosavadní zdárný průběh cesty. Když se vydali na cestu k domovu, koňský povoz ujel jen pár metrů a najel na kámen. Při nárazu se kolo poškodilo tak, že s ním musel obchodník zajít do nedalekého mlýna v Borových ladách, kde mu kolo pomohli opravit. Jeho žena a slepá dcerka zůstaly u kaple a modlily se za pomoc v nesnázích. Při západu slunce náhle uprostřed modlitby slepá dcerka vykřikla že, vidí namalovaný obraz nad oltářem. Slepá dívenka začala vidět.

U kaple sv. Anny se každoročně pořádala o neděli po anenském svátku (26. července) poutní slavnost zvaná Annafest. Vedle obyvatelstva osad náležejících k farnosti Nový Svět (Neugebäu) putovala sem i procesí ze sousedních farností Kvilda (Außergefild), Knížecí Pláně (Fürstenhut), Nové Hutě (Kaltenbach) a Horní Vltavice (Obermoldau) v čele se svými duchovními pastýři.  Anenská pouť byla velká společenská událost, na kterou se lidé těšili z nejširšího okolí. Možnosti sejít se a pohovořit o událostech, které byly mnohdy staré i několik měsíců, bylo velmi málo. Annafest byla událost vyjímečná. Začínal již v sobotu, kdy se sjížděli živnostníci a řemeslníci, kteří zde mohli uplatnit své zboží, ale i služby. Podél cesty byly zbudovány stánky trhovců, kteří zde nabízeli sortiment zboží všeho druhu, ale i pouťových pochoutek. Annafest byl také jedním ze zdrojů příjmů od stánkařů do chudé pokladny obce. Lidé, kteří přicházeli již v sobotu, přespávali buď u svých známých nebo v sále hospody U Wudyho (dnešní Černý vlk) přímo na zemi. Vlastní pouť začínala v neděli mší pod širým nebem. K tomuto účelu byl na konci křížové cesty zbudován provizorní oltář pokrytý lněným suknem. Pro kněze byla zbudována kazatelna na způsob loveckého posedu. Kolem dokola byly provizorní stoly a lavice z fošen. Bohoslužba byla sloužena v německém jazyce, i když většina kněží byli Češi. Zahájena byla zpívanou Schubertovou mší, kterou předzpívala pěvecké sdružení z Nového Světa. Celý soubor nastudoval a řídil nadučitel Sager. Ukončení poutě bylo až ve večerních hodinách v hospodě U Wudyho, kde byla taneční zábava na počest sv. Anny a ta mnohdy končila až druhý den ráno.

Předposlední bohoslužba u kaple byla odsloužena týden po sv. Anně v roce 1944. Tuto bohoslužbu již neprovázela tradiční pouť. Dalších 6 let se bohoslužby nekonaly a vybavení kaple bylo rozkradeno. Teprve v roce 1950 byla v neděli na sv. Annu zde sloužena mše knězem Karlem Fořtem, který v témže roce naši vlast opustil. Emigroval do Německa. Byla to také poslední mše. Zúčastnili se jí tenkrát pionýři a jejich rodiče (při nedělní Historie a pověsti kaple v Borových Ladách návštěvě), trávící svůj prázdninový pobyt ve zdejší škole. 

Tradiční bohoslužby v místech bývalé a dnes opětovně postavené kaple byly obnoveny až v roce 2001 a od té doby se pravidelně dodržují.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)