Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Plzeňský kraj » okres Plzeň-město » kostel, kaple, synagoga » Velká židovská synagoga - Plzeň (synagoga)

Velká židovská synagoga - Plzeň (synagoga) [11184]Velká synagoga v Plzni je největší synagogou v České Republice, druhou největší v Evropě a třetí největší na světě.

Základní kamen byl položen 2. prosince 1888. Původní plány byly navrženy vídeňským architektem Fleischerem. Synagoga měla být vystavěna v gotickém slohu severského typu s vysokým průčelím a dvěmi 65 metrů vysokými štíhlými věžemi. Stropní žebrová klenba se měla skládat ze železných žeber a žulových sloupů. Tehdejší městská rada však tento projekt zamítla. Oficiálním důvodem bylo, že věže jsou příliš vysoké a nevhodně soupeří s věží kostela Sv. Bartoloměje. Radní odmítli i styl stavby, protože se jim zdál být příliš podobný stylu křesťanských kostelů.

Nové plány byly předloženy Emanuelem Klotzem v roce 1890. Klotz zachoval půdorys a celkovou koncepci stavby, ale změnil architektonický styl. Věže byly sníženy o 20 metrů. V tomto projektu se také objevily prvky románského stylu a upravené verze monumentalistické novorenesance (převážně v bočních chodbách). Vše bylo vyzdobeno orientálními ornamenty. Vzhled stavby se snaží zdůraznit skutečnost, že nejde o křesťanský kostel. Tento projekt byl městskou radou schválen, a tak mohla být 6. června 1892 podepsána smlouva mezi židovskou obcí a stavitelem architektem Rudolfem Štechem. Původní stavební rozpočet byl 162 138 zlatých.

Výstavba synagogy byla dokončena v roce 1893 a byla financována z dobrovolných finančních darů členů židovské obce. Od roku 1893 pak synagoga sloužila svým účelům až do Holocaustu. Po 2. světové válce byla navrácena židovské komunitě. Ta však byla zdecimována Holocaustem a emigrací do Izraele a jiných zemí. V letech komunistického režimu byla synagoga uzavřena. Poslední pravidelná b-hoslužba se zde konala v roce 1973.

Židovská komunita neměla dostatek finančních prostředků, v důsledku čehož synagoga léta chátrala. Po roce 1989 zaslali představitelé obce stovky prosebných dopisů židovským komunitám v USA, aby získali finanční prostředky na rekonstrukci. Vše toto úsilí však bylo neúspěšné. Pouze díky příspěvku z Ministerstva kultury České republiky (asi 5. Mil. Kč) bylo možné začít s částečnými opravami.

V období 1995-1997 byly dokončeny tři etapy s celkovými hrubými náklady 58 milionů Kč. Na jaře 1998 při příležitosti židovského svátku Tu BiŠvat (11. února) byla synagóga otevřena pro veřejnost.Videokazeta „Slavnostní znovuotevření Velké synagogy v Plzni 11. 2. 1998 (5758)“ je k dispozici na ŽO v Plzni nebo v jednotlivých zdejších synagogách. Od jejího otevření se v synagóze uskutečnilo velké množství kulturních akcí, jako např. vystoupení světově uznávaných operních pěvců Josepha Malowanyho a Petra Dvorského. 20. září 1998 v den židovského svátku Erev Roš HaŠana se v synagoze uskutečnila první b-hoslužba po mnoha letech.

Přes dosažené úspěchy je stále potřeba dokončit následující činnosti: restaurování nástěnných maleb, varhan, truhlářské (sacrarium a schránka na Tóru), kovářské a čalounické práce.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)