Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Plzeňský kraj » okres Plzeň-město » kostel, kaple, synagoga » Stará židovská synagoga - Plzeň (synagoga)

Stará židovská synagoga - Plzeň (synagoga) [11183]Ve středověku byly v Plzni doloženy dvě synagogy; stály na území ghetta, které se nacházelo v severozápadní části historického města, v blízkosti dnešní křižovatky Solní a Sedláčkovy ulice. Obě synagogy zanikly při přestavbě ghetta po vypovězení židů z města v r. 1504. V Plzni se mohli židé usazovat znovu až po r. 1848, kdy došlo k náboženskému, ekonomickému i politickému uvolnění.

První novodobá plzeňská synagóga byla postavena v letech 1858-59 ve vnitrobloku mezi dnešní Americkou třídou a Smetanovými sady jako prostá novorománská stavba s dvoupatrovou dřevěnou galerií, dřevěným kazetovým stropem, cihlovou dlažbou a řečništěm - bimou podle tzv. nového ritu na pódiu před svatostánkem na východní straně. Svatostánek - schrána na Tóru (Aron HaKodeš) - měl po stranách dřevěné tordované sloupy a nahoře dřevěný baldachýn. Lavice stály okolo obvodové zdi i v řadách v prostoru synagogy. Vstup na galerie zajišťují dvě točitá kamenná schodiště po stranách hlavního vstupu do synagogy na západní straně a později přistavěné boční vnější schodiště na straně severní.

Stará synagóga byla v roce 1995 vyklizena a v letní sezóně v roce 1995 a 1996 zde byly instalovány výstavy a uspořádáno několik koncertů (Vladimír Merta, Vlastimil Třešňák, Jaroslav Hutka, Jana Lewitová, Pavel Fajt, Iva Bittová, Rudolf Pellar, Dagmar Andrtová-Voňková, Patrik Ewen...). Synagóga tak byla po téměř stech letech na krátký čas zpřístupněna veřejnosti a stala se pro mnohé Plzeňany i návštěvníky města překvapivým objevem.

V roce 1997 byly trámovou konstrukcí podepřeny patrové ženské galerie a kazetový strop, byla opravena krovová konstrukce a položena nová krytina z pálených tašek. V prosinci 2001 byla zahájena částečná oprava synagogy: postupně byly vyjmuty a restaurovány okna a dveře, opraveny nosné konstrukce galerií a stropu, vyjmuta podpůrná trámová konstrukce a doplněna dlažba. Ve dnech 16. - 19. dubna 2002 proběhla v prostoru Staré synagogy akce Napiš jedno jméno, při níž obyvatelé města psali jména plzeňských obětí na oblázky a ty pak byly rozmístěny po ploše Židovské školy. Od června 2004 je v objektu instalována výstava fotografií, mapující dokumentární.formou historii židovského osídlení v Plzeňském a Karlovarském kraji, s názvem Tady žili židé.

Na částečné opravě Staré synagógy se významně podílelo Statutární město Plzeň, Nadace 700 let města Plzně, Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog a Židovská obec v Plzni.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)