Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Tábor » kostel, kaple, synagoga » Kostel sv. Vavřince - Dírná (kostel)

Kostel sv. Vavřince - Dírná (kostel) [10925]Nejstarší zmínka o Dírné vůbec je z konce XIV. století. Tehdy měla Dírná faru pod vikariátem Chýnovským. Připomíná se i kostelík. Jak vypadal a komu byl zasvěcen není přesně známo, pravděpodobně byl již zasvěcen sv. Vavřinci, jak naznačuje zápis z roku 1630. Kostel v Dírné v tomtéž stavu stál roku 1534, kdy pány na Dírné byli Albrecht a Johan Růt z Dírné.

Roku 1630 obec i tvrz vyhořela - kostel byl značně poškozen. Na tento oheň ukazuje i nápis venku na presbytáři kostela: MAGNUS SANCTUS INGIBUS EXTINGVIT AQUAS DIRNENSES. Po tomto požáru kostel zrestauroval tehdejší patron Kryštof hrabě Wratislav a roku 1638 věnoval kostelu mramorovou křtitelnici, která je dosud ve farním chrámu a má na hoře nápis: 1638 - Kryštof hrabě Wratislav z Mitrovic G.M.C. - Rada - Skutečný komorník - místodržící a nejvyšší písař v Království Českém. Tentýž patron dal pro kostel ulíti roku 1651 velký zvon. Z té doby pochází asi i věž kostela.

Další zmínka pochází z 1. září 1706, kdy fara dlouho již neobsazená, byla znovuzřízena a obsazena sídelním farářem. Před tímto znovuzřízením fary byly bohoslužby vykonávány Jindřichohradeckými františkány v zámecké kapli. Kostel dírnenský má i několik náhrobních kamenů Wratislavské rodiny a mezi nimi je i zachovaný náhrobní kámen Margarety Wratislavové s letopočtem 1634. Za zmínku zasluhuje původní barokní oltář sv. Jana Nepomuckého.

Z roku 1734 pocházejí varhany několikrát opraveny ( naposledy roku 1957 ). V roce 1774 byly dva zvony přelity a přidán třetí malý. Menší z nich - zvaný Vavřinec - byl za I světové války zrekvirován a odvezen. Druhý zvon - sv. Trojice - je dosud na věži. V roku 1928 byl pořízen nový zvon sv. Vavřince. Byl sňat 28.3.1942 a zvon sv. Trojice na věži ošiřel. Nejvíce oprav zažil kostel v minulém století. Na hlavní oltář byl dán nový obraz sv. Vavřince, malovaný tehdejším Deštěnským farářem Kamarýtem. Stalo se to roku 1879. kostel byl vymalován a byly vyměněny obrazy na postranních oltářích.

Roku 1883 byla pořízená nová Křížová Cesta a roku 1887 byl kostel prodloužen o 8 metrů. Jednoduchá stavba byla tehdy uvnitř vylepšena vymalováním roku 1895. Novější úpravy: roku 1967 kostel znovu omítnut, obnovena freska sv. Vavřince zvenku na presbytáři; roku 1969 byla provedena nová instalace elektrického osvětlení. Tentýž rok byla dána nová krytina na věž a presbytář, ostatní přeloženo.

Roku 1970 byl zásluhou farníků a jejich příspěvky kostel uvnitř vytónován. Velké opravy se kostel dočkal v roce 1994 - nová fasáda, okapy, okna. Byla upravena celá lod' kostela, mimo věž - náklady 480 000 Kč. Roku 1995 byla dokončena oprava kostelní věže, věžní hodiny, dřevěné báně a celá báň byla obložena měděným plechem. Do malé koule na špičce věže byly přidány další zprávy o obci a uloženo do měděné schránky. Po skončení všech prací bylo zakoupeno halogenové světlo a zabudováno tak, aby večer a v noci byla celá věž osvětlena. Je to velmi pěkné a působivé, viditelné až od Nové Vsi. Oprava věže stála 550 000 Kč. Oprava celého kostela, včetně věže, stála dohromady 1 100 000 Kč.

V roku 2006 byl opraven zvon a zvonová stolice. Na rekonstrukci zvonu a zvonové stolice byl požádán o dotace JIHOČESKÝ KRAJ, který přispěl částkou 145 000 Kč (100 000 Kč - zvonová stolice, 45 000 Kč - zvon). Rekonstrukce zvonu a zvonové stolice byla tedy hrazena z dotací Jihočeského Kraje, z příspěvku obce Dírná, z farního účtu, ze sbírky farníků a z příspěvku firmy Wratislav.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)