Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Olomoucký kraj » okres Olomouc » hrad, zámek, tvrz » Zámek - Nové Zámky (zámek)

Zámek - Nové Zámky (zámek) [1069]

Kulturní památka (KP)

Klasicistní zámek s rozsáhlým parkem ve volné krajině severozápadně od Litovle. Již v 16. století zde stával lovecký letohrádek majitelů úsovského panství Černohorských z Boskovic. Ustoupil za Lichtenštejnů v roce 1690 stavbě loveckého zámku. Ten byl v letech 1730 - 1733 přestavěn podle návrhu A. Beduzziho a tvoří střední část dnešní budovy, která vznikla po požáru v roce 1805 podle projektu vídeňsko - lednického architekta Josefa Hardtmutha. V roce 1964 přebudován pro potřeby ústavu sociální péče. Zámek je dvoupatrová stavba obdélného půdorysu s křídly, vybíhajícími před hlavní průčelí s mělkým rizalitem. Ve střední ose se nachází vjezd s půlkruhovým záklenkem. Přízemí dělené pásovou bosáží prolomeno pravoúhlými okny a od vyšších pater odděleno kordonovou římsou. V prvém patře obdélná okna se slepou balustrádou v parapetech a trojúhelníkovými frontony. Druhé patro s pravoúhlými okny s podokenní římsou na konzolách ukončeno korunní průběžnou římsou. V rizalitu hlavního průčelí střední část v 1. a 2. patře ustupuje a je prolomena dveřmi s půlkruhovým záklenkem vedoucími na balkon, nesený třemi konzolami. V ústupku po obou stranách dva iónské sloupy sahající přes obě patra. Rizalit vrcholí trojúhelníkovým štítem s kamenným znakem Lichtenštejnů ve štítovém poli. Parkové průčelí má honosný pětiosý rizalit, završený velkým trojúhelníkovým štítem neseným šesticí masivních korintských polosloupů. Stavba vznikla přestavbou staršího objektu za Jana Josefa z Lichtenštejna v letech 1806 - 1808. Park umístěný na temeni pahorku s orientací k jihu o rozloze 5,22 ha. Přírodně krajinářský park v mírně svažitém terénu, na jehož nejvyšším místě stojí klasicistní zámek, tvořící dominantu nejen zámeckému parku, ale i širšímu, záměrně komponovanému okolí. Tomu je podřízena i kompozice zámeckého parku. Nejvýznamnější skupiny dřevin jsou vysázené v trojúhelníkovém sponu před zámkem a rámují jeho průčelí z dálkových pohledů. Autorem zahradních a krajiných úprav z 1. poloviny 19. století je Bernard Petri, který se v dané době podílel rovněž na utváření lednicko - valtického areálu.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)