Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Ústecký kraj » okres Teplice » kostel, kaple, synagoga » Kaple sv. Wolfganga - Horní Krupka (kaple)

Kaple sv. Wolfganga - Horní Krupka (kaple) [10595]Kaple sv. Wolfganga byla původně postavena již ve 14. století v gotickém slohu. Za třicetileté války, roku 1634 byla kaple srovnána se zemí a až v letech 1692 - 1700 se dočkala obnovy. Barokní kapli postavil zednický mistr H.G. Prűchel na popud tehdejšího pána Krupky Vojtěcha V. Šternberka. V roce 1710 přešla Krupka i s kaplí do správy hraběte Clary -Aldringena. Později byl v okolí založen i malý hřbitov, kde se pohřbívali převážně obyvatelé Horní Krupky. Kaple byla zasvěcena sv. Wolfgangovi, patronu horníků,který byl řezenským biskupem a kolem rokz 967 se zasloužil o založení pražského biskupství. Mezi lidem se tradovalo, že sv. Wolfgang kdysi pobýval na Komáří vížce, a protože se mu okolí zalíbilo, požehnal místním borůvkám a ony pak rostly v nevídané velikosti. Proto se zde také pořádaly tradiční borůvkové poutě. Kaple stojí cca 280 m západně od vrcholu Komáří vížky, v nadmořské výšce cca 774 m.Barokní kaple sv. Wolfganga je čtvercová, na severní straně je vstupní přístavek, jižní strana je uzavřena polokruhovitým presbytářem. Prostor je zaklenut vysokou sedlovou střechou završenou polygonální dřevěnou zvoničkou s cibulí. Střecha je kryta novým dřevěným šindelem. Všech šest oken je pravoúhlého tvaru, sedmé okno ve středu presbytářní stěny bylo zazděno. Součástí kaple je hudební kruchta.

Původní vybavení kaple se nedochovalo. V kapli je uložen kamenný smírčí kříž, který stával u cesty před kaplí. V historických pramenech je zmiňován poprvé až v roce 1898. Na čelní straně kříže jsou patrné dvě rýhy připomínající meč. Smírčí kříže jsou středověké kamenné památky, jejichž původ je vysvětlován různě. Nejpravděpodobnějším tvrzením je spojitost kříže s trestním právem, kdy se pachatel násilného činu mohl usmířit s příbuznými své oběti. Jednou z podmínek při smíru byla stavba kříže, umístěného často na místě nebo poblíž místa, kde k činu došlo. Písemným dokladem smíru byla tzv. smírčí smlouva, která se však k tomuto kříži nedochovala. Přesto můžeme jeho stáří odhadovat na bezmála 500 let. Vyryté značky na čelní či rubové straně kříže představují mnohokrát zbraň. Předpokládá se, že jde o zbraň vražednou. V tomto případě jí byl meč. V roce 1999-2000 v rámci projektu PHARE - "Krupka - Dubí - naučná hornická stezka" byla kaple zrekonstruována nákladem 3 126 006 Kč. V jejích prostorách je instalovaná expozice o vývoji osídlování příhraniční oblasti a rozvoji řemesel . Prostory kaple budou využívány /jsou/ pro církevní účely, k výstavám i ke vzájemný setkáváním obyvatel z obou stran česko-německé hranice.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)