Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Středočeský kraj » okres Kolín » historická budova » Občanská záložna - Český Brod (historická budova)

Občanská záložna - Český Brod (historická budova) [10538]

Kulturní památka (KP)
    další pojmenování: Radnice
foto Občanská záložna  - Český Brod (historická budova)
    radnice (Bertina1)

Bývalá občanská záložna v Českém Brodě je kvalitní neorenesanční stavbou od renomovaného architekta Antonína Turka (1861–1916), působícího především v Praze na Královských Vinohradech, kde byl v roce 1899 jmenován vrchním inženýrem. V kontextu jeho tvorby se jedná spíše o rané dílo, ovlivněné stavbami o generaci staršího Antonína Wiehla. I přes finanční obtíže stavebníka, jehož původním záměrem byla větší stavba s nárožní věží, byla záložna dokončena ve velmi reprezentativní podobě, tvořící důstojný protějšek sousední neorenesanční sokolovně z roku 1884 od Jana Kouly (rejst. č. ÚSKP 105733). V roce 1910 pak bylo před záložnou vybudováno na místě bývalé kašny secesní sousoší Prokopa Holého od Karla Opatrného (rejst. č. ÚSKP 105733), jemuž se stalo průčelí záložny honosným pozadím.

V prostředí těchto tří objektů tak zde na začátku 20. století vzniklo jakési pomyslné světské ohnisko historického jádra města, jehož přirozenou dominantu jinak tvoří sakrální areál kostela sv. Gotharda s gotickou zvonicí. Tato skutečnost spolu s reprezentativním vzhledem objektu také vedly k tomu, že se sem po roce 1948 přestěhovala městská radnice, jejímuž významu odpovídal neorenesanční objekt spíše než tehdy již purizovaná stará radnice. Záložna, nazývaná proto nyní nová radnice, přestavuje výraznou dominantu Husova náměstí, do kterého se obrací svým hlavním průčelím s kvalitním neorenesančním dekorem.

Budova má i velký význam urbanistický, neboť stojí v nároží, u něhož ústí do středověkého města jediná ulice novodobě proražená v městském opevnění. Stavba, přes své pozdější úpravy, obsahuje velkou řadu cenných historických uměleckořemeslných prvků, ať již v prezentovaném stavu (fasády, detaily v interiérech a na schodišti), tak v dlouhodobě konzervovaném stavu (historická výzdoba zasedacího sálu ukrytá pod novodobým obložením). Nynější využití objektu jako hlavního sídla regionální správy navíc skýtá do budoucna možnosti pro důstojnou obnovu celého objektu v historickém reprezentativním duchu.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)