Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Liberecký kraj » okres Liberec » přehrada, rybník, jezero » Fojtka (přehrada, přírodní koupaliště)

Fojtka (přehrada, přírodní koupaliště) [10509]


    další pojmenování: [Fojtecká přehrada]

Přehradní hráz je gravitační, zděná z lomového kamene, obloukového půdorysu o poloměru křivosti 175 m. Návodní líc je od základů až po kótu 389,10 m n. m. svislý a odtud až po korunu hráze ve sklonu 10 : 1. Sklon vzdušného líce se mění plynule. Pro převádění velkých vod slouží nehrazený korunový přeliv o třech polích a max. kapacitě 19,39 m3.s-1, situovaný uprostřed hráze. Skluz od přelivů je ukončen ve vývaru společném i pro spodní výpusti.
K převádění běžných průtoků a k manipulacím s objemem vody v nádrži slouží dvě spodní výpusti DN 800 mm umístěné v příčných štolách hráze u dna údolí. Každá spodní výpust je opatřena dvěma uzávěry, na návodní straně je revizní tabule ovládaná z manipulační věže a na vzdušné straně regulační šoupě ovládané z manipulačnho domku. Kapacita obou plně otevřených spodních výpustí je 9,37 m3.s-1.

Údolní nádrž Fojtka na potoce Fojtka v povodí Lužické Nisy byla budována v letech 1904 – 1906 souběžně s přehradou Mlýnice. Investorem stavby bylo Vodní družstvo se sídlem v Liberci. Přípravné a prováděcí projekty vypracoval prof. Ing. Dr. Otto Intze z Cách, který měl nad stavbou až do své smrti vrchní stavební dozor. Po vodoprávním projednání byl bývalým Okresním hejtmanstvím v Liberci vydán v listopadu 1903 povolovací výměr. Vlastní stavební práce započaly 11. května 1904 a prováděla je firma H. Rella und Ko. z Vídně. Vodoprávní kolaudace byla provedena 16. 8. 1906.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)