Vyhledávání lokalit (cílů)
Liberecký kraj » okres Liberec » přehrada, rybník, jezero » Harcov (přehrada, přírodní koupaliště)

www.krasnecesko.cz/lokality/10508-harcov-prehrada-prirodni-koupaliste.html

Harcov (přehrada, přírodní koupaliště)

[ ID: 10508 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka značka žlutá cyklotrasa
3037 ,


Turistický cíl Harcov (přehrada, přírodní koupaliště)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Harcov (přehrada, přírodní koupaliště)
Pohled na hráz ()

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Výpustná a pojistná zařízení sestávají ze dvou spodních výpustí a z korunového přelivu. Spodní výpusti jsou trubní ve štole DN 800 mm. Délka potrubí je 16 m. Obě výpusti jsou opatřeny na návodní straně ocelovými stavidly a na vzdušné straně litinovými klínovými šoupátky. Ke spodním výpustem přísluší pod předsypem přívodní klenuté štoly, opatřené na vtoku česlemi a drážkami na provizorní hražení. Zátky štol na protivodní straně potrubí jsou ze třech vrstev kabřincového zdiva ve tvaru komolého kužele. Maximální kapacita výpustí je 12,36 m3.s-1. Do zátky pravé štoly bylo zabudováno potrubí DN 300 mm k odběru užitkové vody pro město Liberec a firmu Johan Liebig a spol. Korunový přeliv má pět polí o délce 5 m, maximální kapacita je 11,6 m3.s-1.

Stavba započala v listopadu 1902 zemními pracemi. Zdravá skála byla nalezena v hloubce 4 - 6 m pod terénem, základová spára byla dobře očištěna a omyta tlakovou vodou. Veškeré trhliny byly zality cementotrasovou maltou a v místech, kde toho bylo třeba, byly vybetonovány zazubené základy. Při výkopu se v podloží objevila řada pramenů a průsaků z okolního terénu, které podchytila drenáž DN 100 -150 mm položená před návodním lícem zdi. Vlastní hráz se zdila směsí cementové a trasové malty v poměru 1 : 1. Velká pozornost byla věnována utěsnění a odvodnění hráze. Zdivo návodního líce bylo po kótu 370,90 m n.m. (1 m pod horní hranu předsypu) opatřeno 25 mm silnou cementotrasovou omítkou 3 : 1 a dvojitým nátěrem siderostenu. Návodní líc byl nad kótou 370,90 m n.m. upraven tak, že zdivo ustupuje z úrovně spodní části o 0,6 m a jsou v něm vytvořeny vertikální rybinovité ozuby o hloubce 0,3 m. Těsnicí omítka a nátěry byly naneseny na tento povrch a návodní líc byl dozděn vybranými kameny do úrovně ve spodní části. Omítka a nátěr byly položeny i pod vozovku na koruně, aby se zamezilo vnikání dešťové vody do tělesa hráze. Dalším těsnicím prvkem je po kótu 370,90 m n.m. (horní hrana předsypu) 40 cm silná jílová vrstva zřizovaná současně se zemním předsypem. Přestože je hráz opatřena dvěma těsnicími prvky, byla pro případ vniknutí vody do zdiva ještě zřízena vertikální drenážní soustava. Stavba celé přehrady byla dokončena v I. pololetí 1904 a závěrečná kolaudace se uskutečnila dne 29. srpna 1904. Ihned po jejím dokončení se nádrž začala plnit a ještě v listopadu téhož roku zadržela povodeň o obsahu 230 000 m3. Vodní dílo bylo pořízeno za 789 111 rakouských korun.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze