Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Královéhradecký kraj » okres Trutnov » přehrada, rybník, jezero » Vodní nádrž Les Království (přehrada)

Vodní nádrž Les Království (přehrada) [10481]Gravitační oblouková hráz, zděná z pískovce královédvorského na tzv. trasocementovou maltu (Intzeho), byla po dokončení výstavby největší nádrží v Československé republice. Spodní výpustí tři potrubí JS 1000 mm v levé šoupátkové šachtě. Základová výpust JS 2000 mm je umístěna v patě levé části hráze a na návodní straně je opatřena hydraulickým tabulovým rychlouzávěrem a na straně vzdušné manipulačním segmentovým uzávěrem. V pravé části hráze vede potrubí JS 2600 mm na průběžnou vodní elektrárnu. Pro převedení velkých vod slouží dvě přepadové šachty s přelivnými hranami na kótě 323,40 m n.m., ústící do obloukových tunelů a pět korunových přepadů na hrázi, každý délky 10,94 m s kótou přelivu 324,00 m n.m. Přes korunu hráze vede komunikace III. Třídy Dvůr Králové - Hostinné a Dvůr Králové - Nová Paka. Vodní dílo po architektonické stránce považováno za jednu z nejhezčích vodohospodářských staveb v republice. Od roku 1964 je celý objekt chráněn jako technická památka. Součástí vodního díla je též průběžná vodní elektrárna na pravém břehu pod hrází. Je opatřena dvěma Francisovými turbínami, každá o hltnosti 4,5 m3.s-1 a instalovaném výkonu 2 x 600 kW. Majitelem vodní elektrárny je Hydročez a.s., Dlážděná 4, Praha 1.

Projekt přehrady byl vypracován Technickým oddělením pro úpravu řek v Praze pod vedením stavebního rady Ing. Josefa Plicky.V roce 1909 bylo vypsáno ofertní řízení, jimž byla stavební část zadána známé firmě Ing. J. V. Velflík v Praze a dodávka železných konstrukcí firmě Fanda a Jireš také v Praze. Se stavbou bylo započato v roce 1910 a v roce 1914 byly stavební práce z větší části provedeny. Po dobu 1. světové války byly stavební práce přerušeny. Dílo bylo dokončeno v roce 1919. Celkový náklad na stavbu činil 4 700 000,- korun rakouských.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)