Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Babka (hradiště) [10372]Na kopci, lidově zvaném Píšťák, nebo Babka (505 m.n.m.) se nacházejí zbytky obloukových valů po bývalém keltském hradišti. Toto hradiště je nejsnadněji přístupné po žluté TZN z Řevnic údolím Moklického potoka a nad jeho meandrem strmě do vrchu po neznačené lesní pěšině. Archeologické nálezy prokázaly osídlení již v době kamenné a později i v době bronzové. Některé prameny tvrdí, že zdejší hradiště bylo obýváno i slovanskými kmeny a to do poměrně pozdní doby, ale pro tyto fakta nemáme zatím stoprocentní archeologické vyjádření. Na Malé Babce, u hradištních valů, také nalezneme tzv. Osadu vzpomínek, což je pietní místo trampů, kteří zde vystavěli mohyly a kříže jako vzpomínku na kamarády, kteří již trampují po nebeských pláních. 18.7.1889 zde byla zavedena první TZN v Brdech a 3. v Čechách. Poblíže výhledové plochy se severním směrem nachází nevelká jeskyňka. K výhledové ploše na hoře přichází modrá TZN od Řevnic k Halounům. Na nejvyšším místě Babky byl v 19. století vystavěn, okrašlovacím spolkem v Řevnicích, altán z něhož se však do dnešní doby nic nezachovalo.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)