Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Přemyšlení (osada) [10343]Ačkoliv archeologicky je již od 10. století doloženo souvislé osídlení této vsi, první písemná zpráva pochází až z r. 1351. Od předhusitské doby až do roku 1850 byla ves Přemyšlení rozdělena mezi více majitelů. V závěti z roku 1683 Kateřiny Markéty, provdané za Jáchyma Malovce z Malovic, je zapsán popis tvrze. V přízemku zděném z kamene byly světnice, spižírna, kuchyně a pivovar. Patro bylo stavěné ze dřeva se.. čtyřmi pokoji a čtyřmi komorami a pavlačemi. Přemyšlenský statek byl od roku 1727, v době úpravy tereziánského katastru, trvale připojen ke klecanskému statku za Filipa Josefa Gallase. Tvrz ztratila význam panského sídla i správního -střediska, přestala být udržována a na sklonku 18. století je již popisována jako pouhá gotická zřícenina s jedinou zachovalou klenutou místností.

Na pozůstatcích tvrze byl v první polovině 19. století vybúdován nynější zámek, jednopatrová budova, průčelím orientována k jihu, střed s valeně zaklenutým vjezdem. Z obou koncových nároží zámecké budovy vybíhají k severu do parku náznaky postranních křídel. Celek působí spíše dojmem předměstského empírového domu než zámku. Budova zámku byla od padesátých let 20.století začleněna do areálu bývalého Výzkumného ústavu přístrojů jaderné techniky Přemyšlení.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Přemyšlení (osada) Praha-východ(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)