Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Košťálov (obec) [10163]



Obec v údolí říčky Olešky (359 m n. m.) v podhůří Krkonoš, 8 km jihovýchodně od středu Semil, je křižovatkou tras do Krkonoš a Českého ráje.
Obec je připomínána již ve 12. století. Kolem roku 1361 zde Valdštejnové staví nad údolím Želechovského potoka hrad Košťál. Roku 1514 byl již hrad označován jako pustý. Dnes jsou patrné zbytky valů a zdí na zalesněném kopci naproti koupališti. 
Gotický kostel sv. Jakuba ze 14. století byl v roce 1717 barokně přestavěn. Kostel má plochostropou loď, na kazatelně obrazy evangelistů z konce 17. století, věž z roku 1722 a dva staré zvony (starší z nich je z roku 1378 - jeden z nejstarších zvonů na území našeho státu). 
Památný portál zdejšího mlýna z roku 1815, zbořeného roku 1980, je umístěn v muzeu v Semilech. 
Historickou hodnotu má i rokoková práce V. Rulffa - socha sv. Jana Nepomuckého v Kundraticích z r. 1777. 
U domku čp. 17 roste mohutná lípa velkolistá, zvaná Grafkova, která má obvod kmene 620 cm. Dvě borovice lesní, jedna u čp. 126 a druhá u polní cesty, byly vyhlášeny jako chráněný přírodní útvar. Na návsi roste 9 lip starších 100 let.
Zvláště chráněné území "Kovářův mlýn" je paleontologickým a stratigrafickým nalezištěm, charakteristickým výskytem zkamenělin prvohorní spodnopermské fauny a flory a bylo zařazeno do kategorie přírodní památka.
K výraznému rozvoji obce dochází před 100 lety zakládáním textilních továren. Roku 1923 byla v Košťálově zahájena těžba melafyru, dnes lom TARMAC.
V současnosti sdružuje obec Košťálov 1672 trvale žijících obyvatel na území 2002 ha včetně připojených obcí Kundratice a Čikvásky. Dalších asi 150 objektů slouží k rekreaci majitelům zejména z Prahy, Liberce a Mladé Boleslavi. Areál koupaliště z roku 1942 byl obnoven a postupně je rozšiřován na kemp. Koupaliště patří mezi nejhezčí v Podkrkonoší.
První písemná zpráva sahá do r. 1361. Obec se rozkládá na ploše 2002 ha kopcovité krajiny, poměrně dost zalesněné, kamenité. Z celkové výměry je 1260 ha zemědělské půdy, 485 ha lesní půdy a 23 ha zastavěné plochy.
V současné době má obec 1672 trvale přihlášených obyvatel - 810 mužů a 862 žen. V předproduktivním věku je přibližně 21%, v produktivním 50,5% a v poproduktivním 24% obyvatel z celkového počtu. Nezaměstnaní tvoří 4,5% z celkového počtu obyvatel.
Asi 10% obyvatel v místě samo podniká (autodoprava, truhlářství, klempířství, obchodní a pohostinská činnost, služby, účetnictví, kovorytectví, zedníci, malíři - natěrači, samostatně hospodařící rolníci atd.). Dalších cca 21% obyvatel je zaměstnáno v místních firmách, mezi největší zaměstnavatele v obci patří textilní závod Trevos s.r.o., Zemědělské družstvo, kamenolom Eurovia, skládka komunálních odpadů Marius Pedersen, Dřevovýroba Matějka, Autodoprava Karel Novák, Autodoprava Chuchlík, Autodoprava Mach, Autodoprava Klobouček, Zemní práce Věrný, Stavební firma Polstav a další.
Přibližně 15% obyvatel dojíždí za prací do Semil, Lomnice nad Popelkou a Jilemnice nebo do vzdálenějšího Železného Brodu, Vrchlabí, Turnova, Prahy aj. Nezaměstnanost v roce 2010 činila asi 9,5 % z celkového počtu obyvatel.
Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad v Semilech.
Obec zřizuje Základní školu 1. - 5. ročník, dvoutřídní Mateřskou školu v Košťálově. Při bývalé MŠ v Kundraticích je přistavěn v akci "Z" kulturní sál. Společenské akce v Košťálově se konají v sokolovně nebo v zasedací místnosti OÚ.
V obci je pošta v budově OÚ. Zdravotní středisko se základní zdravotní péčí (praktický, dětský a zubní lékař) je snadno dostupné na tzv. "Hranicích", patří však již do katastru sousední obce Libštát. Čtyři restaurace a několik prodejen v obci je provozováno soukromníky. Do Kundratic (i na Čikvásky) pojízdná prodejna. Na její provoz obec finančně přispívá.
Obecní úřadZ důvodu společného vlastnictví vodovodu byl vytvořen Svazek obcí Košťálov-Libštát. Vodovod a kanalizaci smluvně pro Svazek spravují Severočeské vodovody a kanalizace. 
Obec provozuje tři lokální čistírny odpadních vod (jedna pro 11 BJ, druhá pro 34 BJ, třetí pro 12 bytů) a jeden septik opatřený bio filtrem (pro 30 BJ). Kanalizace je vybudována pouze v místech s hustější zástavbou. Okrajové části nejsou dosud vyřešeny (návrh v UPD), a to hlavně z finančních důvodů. U přístaveb a nových staveb jsou vyžadovány individuální čistírny. V celé obci je zavedena digitální telefonní síť Telecomu, dobré pokrytí je signálem mobilních telefonů všech tří operátorů. 
V Košťálově je vybudováno cca 5 km plynového vedení. Síť el. vedení je ve středu obce nová, proběhla výměna trafostanic. Obec má bohatý společenský život. Aktivně zde pracují spolky a organizace: 
Sbor dobrovolných hasičů Košťálov, Sbor dobrovolných hasičů Kundratice, Tělovýchovná jednota Sokol Košťálov, Tělovýchovná jednota Sokol Kundratice, Fotbalový klub Košťálov, Český rybářský svaz - místní organizace Košťálov, Český myslivecký svaz - místní organizace Skalice Košťálov, Český zahrádkářský svaz - místní organizace Košťálov, Spolek pro kulturu Košťálov, Sdružení zdravotně postižených občanů v ČR - místní organizace Košťálov-Libštát. 
Společenský život v obci navazuje na bohatou minulost. Po dlouhá léta se konají bály a plesy spolků, tradiční masopustní "Babí hop" s maskami a donedávna i s masopustním průvodem vesnicí. Dodržují se "Masopustní úterky", Vánoční posezení, Sousedská posezení, Košťálovský Bumbác vícedenní výlety Za krásami Čech a Moravy (SDH), zájezdy do příhraniční oblasti Polska, do Itálie. Tradičně se koná "Pálení čarodějnic", návštěva Mikuláše a čerta, dětský karneval, posezení při svíčkách. 
Za zmínku stojí i "Košťálovský pohár" - sportovně-humorné klání družstev postavených místními podnikateli, "Jezdecký den" v Kundraticích - přehlídka koní a vozatajského umění, "Výstava košťálovských výtvarníků" - výstava kreseb, obrazů, grafik a dřevořezeb amatérských umělců z Košťálova, "Suchardův memoriál" - okresní přehlídka hasičského umění, "Turnaj neregistrovaných" - turnaj ve stolním tenisu, " přehlídky dechových hudeb. Noční turnaj v malé kopané, fotbalový turnaj starých gard, Výstavy košťálovských amatérských výtvarníků překročily hranice obce - výstavy uskutečnili např. v sousedním Libštátě, dále v Jičíně, Nové Pace, Mělníku, Písku, Mnichově Hradišti, Semilech, Neratovicích, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou, Staré Boleslavi, Varnsdorfu a v Praze (galerie Ungelt).
Koncerty dechové hudby Táboranka Košťálov, pod vedením RNDr. Jíny nebo hudební skupiny Sonet z Košťálova.
Dlouholetou tradici a dobrý zvuk měl místní ochotnický divadelní spolek s vynikajícími herci, na jeho tradici navázal ochotnický divadelní spolek KOS, který nastuduje jedno představení ročně.
Mezi další dobrovolné aktivity občanů patří i cvičení s dětmi různých věkových kategorií, cvičení žen - aerobic, stolní tenis (muži, ženy, mládež), taneční kroužek při ZŠ, sportovní kroužek při ZŠ, turistický kroužek při ZŠ, výtvarný kroužek při ZŠ, hasičský kroužek, rybářský kroužek, 5 mládežnických mužstev a tři dospělá fotbalová mužstva.
Dále se organizují poznávací výlety a kulturní akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, lyžařské závody, cvičení hasičů, rybářské závody. Zájmové organizace si sami zajišťují výchovu nových členů, krmení lesní zvěře, vysazování stromků a jejich ošetřování, pořádání dětských dnů, soutěží (okrskových i okresních), letních ozdravných pobytů pro děti a mládež v místním autokempu a jiné dobrovolné aktivity.
Na základě výzvy obce Košťálov okolním obcím byl založen v září 1999 "Mikroregion Pojizeří", který sdružuje devět okolních obcí, které mají společné hranice k.ú. a mají společné zájmy (turistika, cykloturistika, spolupráce v oblasti kultury a sportu, společné stavební projekty). Sponzorské dary jsou využívány na podporu provozu školy a školek, zájmovou a kulturní činnost, činnost sportovních oddílů a na sportovní akce. Z významnějších akcí lze jmenovat např. Jezdecký den v Kundraticích, volejbalové turnaje, dětské dny, dětské karnevaly, výstavy košťálovských výtvarníků, akce pro seniory a invalidní spoluobčany, akce Spolku pro kulturu a hasičské soutěže. Dále jsou investovány do likvidace černých skládek a likvidaci odpadů.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Košťálov (obec) Semily



(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)