Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Nejdek (vodní mlýn) [10074]

Kulturní památka (KP)


Původně Lichtenštejnský mlýn pochází z 18. století. Areál pozdně renesančního mlýna je ojediněle dochovaným torzem vodního díla v regionu. Vodní mlýn na tomhle místě je doložen již ve středověku. Jedná se o architektonicky i technicky cenný objekt a doklad kontinuálního vývoje v dané lokalitě. Vodní dílo tvoří čtyři stavby - budova mlýna, mlýnice, náhon a strojovna nad náhonem. Mlýn a mlýnice jsou štítově orientovány k rameni Dyje. Mlýn - stavba obdélného půdorysu se zvýšeným přízemím a s nárožním válcovitým arkýřem na kónicky tvarované noze s mohutným volutovým patníkem. Arkýř je členěn profilovanou kordonovou římsou, v patře prolomena třemi pravoúhlými okny, vyložená profilovaná korunní římsa nese kuželovou střechu s makovicí a korouhvičkou ve vrcholu. Vstupní průčelí je sedmiosé s šesti pravoúhlými okny, která byla v době, kdy byla fasáda klasicistně upravena, opatřena okenicemi. Sedmou osu představuje pravoúhlý vchod s arkádovým portikem, přístupným dvouramenným schodištěm s parapetem. Portikus je kryt zvalbenou střechou s makovičkou ve vrcholu. Pod druhou okenní osou zleva od nárožní věžice předstupuje před fasádu segmentově klenutý výstupek portálu, chránící schodiště a vchod do sklepa. Portál má mírně tvarovaný štít a je kryt sedlovou stříškou.

Obytná budova je jednotraktová, místnosti jsou klenuté křížovou klenbou s vytaženými hřebínky. Průběžná profilovaná korunní římsa nese sedlovou střechu s valbičkou, ve vrcholu s makovicí a s vikýři tvau volského oka. Lichoběžníkový štít je prolomen dvěma okny v segmentovém záklenku. Mlýnice navazuje na budovu mlýna a má stejný půdorys. Průčelí je členěno mělkým rizalitem, prolomeným segmentově zaklenutým vratovým otvorem, nad nimž je umístěn zvon, krytý malou sedlovou střechou na dřevěné konstrukci. Zalamovaná profilovaná korunní římsa nese nad rizalitem zvalbenou stříšku. Lichoběžníkový štít průčelí je prolomen dvěma pravoúhlými okny se šambránou. Střecha je sedlová s valbičkou. Jednotraktová prostora je překryta záklopovým stropem, neseným dřevěnými sloupy s tordovaným dříkem. Strojovna - je umístěna kolmo na vodoteč náhonu, je to obdélná stavba o třech osách s pravoúhlými okny, je krytá rovnou sřechou a přístupový prostor před ní pultovou střechou nesenou dřevěnou konstrukcí. Náhon - dochovaly se po obou březích kamenné vyzdívky o mocnosti cca 5 metrů. Ostatní stavby v areálu jsou novostavby Materiál: kámen, cihla, omítka, krytina bobrovka

Mlýn byl opuštěn v 50-tých letech a od té doby chátral. V době komunismu bylo jezírko před mlýnem, náhon a odpadní strouha zasypány, hospodářské budovy a mlýnice opuštěny a v přední budově mlýna fungovala obecní knihovna a rozhlas. Od roku 1990 byl mlýn s pozemky postupně odkupován od obce a státu dnešním majitelem. V části areálu je v provozu stolárna a zbytek objektu slouží k bydlení a k rekreaci. V roce 2010 byl znovu prokopán náhon s odpadní strouhou.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)