Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Blansko » technická zajímavost » Větrný mlýn - Rudice (větrný mlýn)

Větrný mlýn - Rudice (větrný mlýn) [10066]
Po nutných opravách byl mlýn znovu otevřen 7. dubna 2012. V dubnu a v říjnu bude otevřen o víkendech, v květnu až září pak denně od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod. mimo pondělky, kdy je sanitární den. Ten platí pro muzeum i informační centrum, pokud nebude uvedeno jinak. Mimořádnou návštěvu, např. hromadný zájezd, lze domluvit na obecním úřadě nebo přímo s průvodcem panem Janem Dobešem, Rudice č.p. 5,

Větrný mlýn č.p. 90 stojí na výšině Tumperk v jihovýchodní části obce Rudice. Mlýn je holandského typu s kamennou kruhovou zdí, silnou u země 135 cm, o výšce 7,5 m. Původně měl otáčivou střechu na dřevěné válečkové dráze, pokrytou šindelem.

V roce 1865 postavili manželé Matěj a Františka Ševčíkovi větrný mlýn na parcele, kterou rok předtím koupili od obce Rudice. Po smrti Fr. Ševčíkové se v roce 1886 Matěj Ševčík znovu oženil, a se svojí druhou ženou Vincencií postavili u mlýna menší domek. Po smrti M. Ševčíka v roce 1877 mlýn zdědil jeho syn František a domek manželka Vincencie. Po Františku Ševčíkovi vlastnila mlýn Anežka Ševčíková, provdaná Stará. Po její smrti v roce 1960 nabyl dle darovací listiny vlastnické právo ONV Blansko. Spolu s Anežkou Ševčíkovou (Starou) žil ve mlýně do své smrti v roce 1970 i Josef Hromek.
V roce 1922 byla provedena velká oprava, když byl vyměněn modřínový hřídel o délce 10 m. V roce 1925 při bouři byly lopatky zničeny, a v roce 1929 byl mlýn převeden na elektrický proud. V roce 1940 byl mlýn protektorátní správou zaplombován. Po válce v roce 1945 zde bylo definitivně zrušeno mlynářské právo. V roce 1947 byla památkovým úřadem v Brně provedena oprava propadlé střechy, která byla vyměněna za plechovou. Od té doby mlýn chátral. Od roku 1968 začali o mlýn pečovat manželé Vaverkovi z Brna. V roce 1973 byl znovu na střeše proražen vikýř, vytažen borovicový hřídel a vyrobeny lopatky. V roce 1987 se při bouři zlomil konec hřídele, ale ten byl ihned opraven.
Mlýn je nyní památkově chráněným objektem v majetku obce Rudice. V roce 1994 v něm byla hlavně zásluhou rudických jeskyňářů realizována muzejní expozice, a v roce 1996 byla vyměněna plechová střecha opět za střechu šindelovou. Poslední velká oprava budovy i interiéru mlýna proběhla vzhledem k havarijnímu stavu památky během zimy 2011/2012. Kolem obvodu budovy byl ve výši prvního nadzemního podlaží vytvořen stahovací železobetonový pás, který by měl zabránit praskání zdiva, a kolem základů stavby byl vytvořen pod úrovní terénu vnější železobetonový věnec, který je patřičně zpevní a zabrání dalšímu pohybu v případě podmáčení podloží. Byly také provedeny nejnutnější opravy poškozených stěn uvnitř budovy, muzejní místnosti byly vymalovány a expozice byla doplněna a přehledně uspořádána.
Muzejní expozice se skládá ze tří hlavních částí, rozmístěných v přízemí a ve dvou poschodích. Vstupní předsíň je věnována historii větrných mlýnů a navazuje na místnost průvodce, která je vybavena mobiliářem, navozujícím atmosféru bydlení v Rudici na přelomu 19. a 20. století.
První poschodí ohromí milovníky krásných krystalických forem barevných odrůd křemenů. Je zde umístěna unikátní kolekce rudických geod (drůz), které za svoji sběratelskou éru shromáždil místní rodák a rudický občan pan Alfons Matuška. Po roce 1962, kdy byla zastavena podzemní těžba surovin rudických vrstev, jde výhradně o volné povrchové sběry. Expozice je pojata komplexněji, například jsou zde prezentovány rudické vrstvy s vazbou na olomučanskou keramiku, jsou zde vystaveny naprosto raritní "Olomučanské koblížky" a další zajímavé minerály a zkameněliny, objevené v Rudici a okolí. Doplňkem jsou výsledky archeologických prací v blízkosti Rudického propadání a připomínka zaniklé osady Bystřec v Rakoveckém údolí u Jedovnic. Velká část expozice se zabývá historií železářství a hornictví v Rudici a okolí.
Druhé poschodí je věnováno speleologii, jejíž kořeny jsou s oblastí okolo Rudice úzce spjaty. Podrobně je popsán výzkum jeskyní Rudického propadání, druhého nejdelšího jeskynního systému v České republice (12 km). Výsledky mnoha zahraničních expedic, kterých se zúčastnili i rudičtí speleologové, jsou prezentovány velkým množstvím barevných fotografií.BR>
V bezprostřední blízkosti mlýna je geopark, obsahující ukázky hornin z Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)