Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Encyklopedie České Republiky

Hledat v encyklopedii: , číslo pojmu:

Encyklopedie » 17

Sylva Lacinová – Jílková (sochařka)


Sylva Lacinová – Jílková

Sylva Lacinová – Jílková se narodila 6. 3. 1923 v Brně . V letech 1936-42 absolvovala Reálné gymnázium v Brně. V roce 1942 následovaly večerní kurzy kreslení a modelování na Škole uměleckých řemesel v Brně . Současně soukromě studuje u sochaře Františka Hořavy , u řezbáře a restaurátora Heřmana Kotrby pak v letech 1942-3 a poté v letech 1943-4 u Vincence Makovského na Škole umění ve Zlíně. V letech 1945 - 1950 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství u prof. Karla Pokorného . Roku 1948 se vdala za JUDr. Jana Jílka (1917–1984). V letech 1950 - 51 pracuje v ateliéru Vincence Makovského v Brně. Pracovala jako svobodná sochařka. V roce 1955 ji byla udělena cena Osvobození města Brna, 1965 Krajská cena Antonína Procházky . V roce 1969 byla vyloučena ze Svazu českých výtvarných umělců a na 15 let měla zakázány samostatné výstavy. Od roku 1983 do roku 1990 měla uspořádáno 6 samostatných výstav (Brno,Hodonín, Jihlava, Trenčín, Brno, Praha). V roce 1997 jí byla předána Cena města Brna za celoživotní práci.

Během 46 let svého působení většinou na Moravě vytvořila 107 sochařských realizací, z toho 63 exteriérových děl pro architekturu a veřejná prostranství a 44 plastik do veřejných interiérů . Do galerií a muzeí bylo zakoupeno 32 komorních plastik ze dřeva, cínu a bronzu. Náměty jejich děl - víra - láska - naděje - radost - manželství - rodina - plodnost - pokorné hledání - andělé - svatí, tedy totéž, co zvěstuje světu evangelium.

Sylva Lacinová-Jílková je dnes nejznámější žijící česká sochařka , prožívá úděl umělkyně, jejíž sláva jakoby přerůstala ji samotnou. Její monumentální díla jsou umístěna v interiérech i exteriérech naší vlasti, jakož i v cizině. Mnoho z lidí kolem nich chodí a třebaže možná ani nevědí kdo je vytvořil , těší se z jejich přítomnosti .

Výběr z díla :

  • Chudčice - reliéf na průčelní stěně památníku Rudé armády , 1952
  • Brno - pomník Viktora Kaplana , ulice Obránců míru 1959 ( nyní ulice Údolní )
  • Brno - monumentální sousoší Pohostinnost , u hotel International v roce 1962 , Husova ulice ; dvacetimetrový reliéf Slunce , provedeno spolu s Janem Rajlichem st. , severní strana budovy hotelu International , 1962 , Husova ulice
  • plastika v galerii - Námořník toužící po moři, 1963, glazovaná keramika
  • plastika v galerii - Modrovous, 1963, keramika
  • Opava - Strom svobody . plastika instalována v roce 1968 na náměstí Osvoboditelů. V roce 1980 byla přemístěna do Městských sadů
  • Opava - Zničená Opava (Městské sady, 1970)
  • Ostrava - kašna s plastikou z tepané mědi přestavující kytici , 1973 , hlavní nádraží v Ostravě – Přívoze z let 1966-1974
  • Opava - Rodina (Opava – Kateřinky, ul. Edvarda Beneše, před budovou školy, 1974)
  • Brno - Mateřství ( areál nemocnice Bohunice , 1982 )


Upravil: Kamler. Datum: 2011-11-24 22:38:10Poznámky, komentáře , fotky a doplňující údaje k pojmu:

Vložení doplňujících údajů(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)