Vyhledávání lokalit (cílů)
Hledat v encyklopedii: , číslo pojmu:Bedřiška Znojemská (malířka)


Bedřiška ZnojemskáBedřiška Znojemská , vlastním jménem Božena Krejčová , rozená Fritzová se narodila 2. června 1928 v rodině důstojníka ve Znojmě - Louce . V roce 1947 absolvovala gymnázium v Českých Budějovicích a zahájila studium na lékařské fakultě Karlovy univerzity . Při politických prověrkách v roce 1950 byla ze studia vyloučena a zároveň jí byly zakázány všechny druhy škol . Proto v letech 1951 - 1956 studuje soukromě malbu u akademického malíře Emanuela Frinty , akademického malíře Františka Ketzka a akademického malíře Františka Nedvěda .


V roce 1959 uzavírá sňatek s Bořivojem Krejčím . Společně se pak věnovali výzdobě zvonů , kostelů , kaplí , oltářů a vitrážím . V 70. letech jim hrozí vězení za jejich činnost . Uchylují se do samoty Červeného mlýna , kde si budují ateliér . Romantické povodí Dyje se navždy zapsalo do její duše tak , že když je nucena vzít si pseudonym , aby se alespoň na chvíli skryla před tvrdým dopadem tajné policie , přijala jméno Bedřiška Znojemská .


V roce 1991 její manžel umírá . Přes tuto těžkou ztrátu se malířka snaží přenést svou prací . Obeslala výstavu v Portugalsku a získává tak ohlas i v cizině . Následují nabídky výstav v Kalifornii , Francii , Švýcarsku , Anglii , Kanadě , Německu a Švédsku .
Získala jedenáct mezinárodních diplomů a cen a ve Stockholmu je jí udělena zlatá medaile na světové výstavě " největších talentů " . Je zařazena do mezinárodního časopisu Art Diary - soudobé umění a jako jediná je vybrána do Internet Muzea v Benátkách .
Zpracovala Eva Šrámková

 

Díla Bedřišky Znojemské 

 

 • interiéry kaplí ( spolu s manželem )
 • kostely ( mesy , ambony , sedes , vitráže , malba )
 • křížové cesty
 • náhrobní pomníky
 • výzdoba zvonů
 • výstavy : České Budějovice , Polná u Jihlavy , Břežany , Praha , Brno , Ostrava , Nový Jíčín , Kutná Hora , Chrudim , Žďár nad Sázavou , Havlíčkův Brod ,   Velké Meziříčí , Dolní Bojanovice , Čejkovice , Mladá Boleslav , Kolín , Třebíč , Rusava , Bílovec , Znojmo
  zahraniční výstavy : Zurich , Winterthur , Řím
 • novinová kresba
 • reklamní grafika

 • Podle současné teorie umění bychom mohli nazvat specifičnost moderního symbolismu Bedřišky Znojemské " ikonickým symbolismem " , to jest vycházející z takového pojetí symbolu , kdy malířka jednak vychází ze zpodobnění určitého předmětu , postavy jakožto " vzoru " ( např. postava se stává znakem , symbolem ) , jednak se opírá o jinotajnou alegorickou myšlenku v obraze .


  Bedřiška Znojemská je jednou z mála malířek u nás , která se soustavně věnuje náboženské tématice v kresbě , ilustraci , závěsném obraze i v monumentální malbě v prostorech chrámů . V každém díle ztvárňuje svůj vztah k tématu vycházející z vlastní originální myšlenky . Její obrazy mají náboženský obsah , vypravují o náboženském ději , avšak současně se brání statičnosti náboženství . Výraznou nuancí je u Bedřišky znojemské romantický


  symbolismus . Malířka dochází až k samotné hranici exprese , nenechá se unášet vnějšími znaky dramatu v expresi , nýbrž vidí těžiště ve vnitřním zamyšlení postav . V milostných motivech dosahuje největší syntézy tohoto svého vidění světa . Další nuancí v uměleckém výrazu je symbolismus surrealistický . Jde o hledání nadreality - nadskutečna , které je těžko poznatelné , musí potlačit rozum a uvolnit volné představy . Jde o rozpor mezi racionalitou a iracionalitou - autorka hledá prapodstatu života . Předměty optické reality jsou rozbíjeny až do fantaskních přeludů a halucinací a přeludy jsou takřka vždy organické .


  Abychom pochopili specifičnost stylu Bedřišky Znojemské , musíme také zdůraznit její virtuozní práci s laky , neboť si osvojila zcela originální práce s lakem . Lazury , které mají nejen hloubku , ale i zvláštní hodnotu světla a světelných reflexů jsou mimořádně působivé . Oceňujeme zvláštní postupy autorky a uznáváme její " malířské tajemství " . Odborný rozbor ukazuje , že moderní symbolismus Bedřišky Znojemské je mnohotvárně krásný a vznešený .


  Zpracoval Dr. Miroslav Klivar , zkráceno

   


  Upravil: pilgrim
  Datum: 2009-12-07 06:59:36  Poznámky, komentáře , fotky a doplňující údaje k pojmu:

  Vložení doplňujících údajů  (c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze