Vyhledávání lokalit (cílů)
Hledat v encyklopedii: , číslo pojmu:



Konstancie Uherská (královna)

Konstancie Uherská

1181 – 6. prosince 1240, Předklášteří

Konstancie Uherská byla česká královna a druhá manželka Přemysla Otakara I. Konstancie pocházela z uherského královského rodu Arpádovců, jejími rodiči byli významný uherský král Béla III. a Anežka de Chatillon. Byla sestrou dvou uherských králů, Emmericha a Ondřeje II. Její sestra Markéta se roku 1185 stala byzantskou císařovnou .

Za Přemysla Otakara I. se Konstancie provdala zřejmě roku 1199. Přesné datum není známo, ale počátkem roku 1199 se v Uhersku zdržovali čeští vyslanci, kteří zřejmě měli domluvit sňatek. Král byl o dvacet nebo pětadvacet let starší než Konstancie a právě řešil rozvod se svou první ženou Adlétou Míšeňskou .

Králi přinesl sňatek spojenectví uherských králů, Konstanciín bratrů Emmericha a později Ondřeje, kteří byli po celou dobu své vlády Přemyslovi spojenci. Českému panovníkovi jeho druhá manželka přinesla ale i mnoho problémů, takže se krátce před rokem 1205 dokonce dočasně vrátil ke stárnoucí Adlétě. V té době už Konstancie porodila Přemyslovi prvorozeného syna Vratislava (1200 - 1201?), který ovšem zemřel, a možná už tři z jejich dcer.

Konstancie musela opustit i se svými dcerami královský dvůr. Dále však žila v Praze, kde také porodila králi syna Václava. Poté Přemysl opustil Adlétu a Konstancie se synem se vrátila na Pražský hrad - její pobyt u dvora je doložen v polovině roku 1205. Král Václava uznal za svého dědice, přestože měl z prvního manželství ještě prvorozeného syna Vratislava (stejné jméno jako jeho prvorozec z druhého manželství). Královna dala do roku 1211, kdy se narodila poslední dcera Anežka, život jistě osmi, snad i devíti dětem.

Po manželově smrti v roce 1230 se Konstancie věnovala zakladatelské činnosti. Přála si založit v Praze ženský cisterciácký klášter, a proto zakoupila od řádu německých rytířů kostel a další majetek v německé osadě Poříčí. Později však tento kostel s přilehlým dvorcem věnovala špitálu sv. Františka. Pro cisterciačky Konstancie založila nejpozději roku 1233 klášter Porta Coeli (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova na Moravě. Poprvé je jediný moravský ženský cisterciácký klášter zmiňován roku 1233. Byl ale založen pravděpodobně o tři roky dříve.

Královna vdova se snažila usmiřovat Václava se svým ctižádostivým bratrem, moravským markrabím Přemyslem. Přemysl byl v roce 1239 pohřben v Porta Coeli, které matce společně s bratrem pomáhal založit. Sama Konstancie v tomto klášteře o rok později, v roce 1240, zemřela a byla pochována.


Upravil: pilgrim
Datum: 2009-12-06 14:59:41



Poznámky, komentáře , fotky a doplňující údaje k pojmu:

Vložení doplňujících údajů



(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze