Vyhledávání lokalit (cílů)
Hledat v encyklopedii: , číslo pojmu:Javory (botanika , stromy)

Javory , latinsky Acer , je rod rostlin z čeledi javorovité . Jeho zástupci jsou obvykle vzrostlé opadavé stromy , ale existuje ale i několik druhů stálezelených , některé druhy mají však jen slabší vzrůst a jsou to buď nižší stromy a nebo existují i keřovité druhy. Rod Acer čítá kolem 150 druhů. Jejich výskyt je omezen na mírné až subtropické oblasti severní polokoule. Javory, s výjimkou javoru jasanolistého, mají listy vstříčně křížmostojné a dlouze řapíkaté, jednoduché a většinou hluboce laločnaté, případně dlanitě dělené nebo zpeřené. U javoru jasanolistého jsou listy dlanitě laločnaté a při bázi srdčité. Květy jsou v hroznech nebo chocholících a to nících nebo vzpřímených. Tyčinky jsou po 4 - 10 v jednom květu. Plod je složen ze dvou plodů křídlatých tzv. dvounažek; křídla jsou jazykovitá, blanitá, se silnou žilkou na vnějším okraji. Klíčení semen je u všech javorů, s výjimkou javoru stříbrného, nadzemní.

--------------------------------

Javor mléč , Acer platanoides , je druh stromu z čeledi javorovité. Javor mléč je statný, opadavý strom, dosahuje výšky 25 až 30 m. Stáří stromu dosahuje maximálně 300 až 400 let. Koruna je většinou pravidelná, kulatá a široká. Listy jsou vstřícné, dlouze řapíkaté, asi 10-15 cm dlouhé a téměř stejně široké, s 5-7 nestejně velkými špičatými laloky s tupými zářezy, dlanitoklané, dolní laloky jsou zřetelně menší než přední, protažené v řadu velmi tenkých a dlouhých zubů. Barva na líci je svěže až tmavozelená, matná, na rubu je světlejší, občas i modravě zelená. Utržený řapík mléčí. Na podzim listy mění barvu na žlutou. Borka starších javorů je mírně popraskaná, neodlupčivá a má tmavošedé zabarvení. Četné květy jsou uspořádány ve vzpřímených latnatých květenstvích. Rozkvétají dlouho před vyrašením listů a mizí až po olistění. Plody jsou dvounažky, jejichž křídla svírají tupý úhel.

Javor mléč je hojný v listnatých lesích po celém území České republiky, velmi často je pěstován v parcích. Vyskytuje se však po celé Evropě. Původně se vyskytoval ve střední a východní Evropě až v jihozápadní Asii, z Francie na východ po Rusko, ve Skandinávii a na jihovýchodě až na severu Íránu

---------------------------------

Javor klen , Acer pseudoplatanus , je druh stromu z čeledi javorovité. Někdy bývá nazýván též javor horský. Javor klen je poměrně mohutný strom, dosahuje výšky až 30 m a obvodu kmene i přes 300 cm. Stáří stromu dosahuje maximálně 300 až 400 let. Borka klenu je šedočervená, odlupující se do šupinovitých útvarů (to dodává klenu charakteristický vzhled). Listy dosahují velikosti do 12 cm, jsou dělené do 3–5 laloků, jejichž konce na rozdíl od příbuzného javoru mléče nejsou ostře zašpičatělé. Květy javoru jsou nevýrazné, zelené, plody dvounažky s křídly. Křídla spolu svírají ostrý úhel. Strom se rozmnožuje pomocí větru (anemochorie). Javor klen je typickou dřevinou vyšších poloh, najdeme ji zejména v nadmořské výšce 400 až 1000 m. Klen je typickým druhem biotopů suťový les a horská klenová bučina. Místy se jako příměs může vyskytovat i v jiných typech bučin. Klen se v podhorských a horských oblastech chová někdy jako náletová dřevina – vzhledem k šíření větrem mohou jeho semena překonávat i relativně velké vzdálenosti, navíc mají poměrně dobrou klíčivost. Pod jediným klenem na neudržované louce tak může být až 10 000 semenáčků zejména ve směru převládajících větrů. Klen porůstá zejména opuštěné stavby, zídky a kamenné snosy na hranicích pozemků, kde vytváří sekundární biotopy na antropogenním stanovišti, které jsou svým vzhledem blízké suťovým lesům.

Javor klen není častou dřevinou vysazovanou v parcích (oproti mléči), místy se používá na stromořadí. Lesníci jej používají jako meliorační dřevinu v místech s mělčí či suťovou půdou, kde by se již buku či smrku tolik nedařilo.

------------------------------------------

Javor babyka , Acer campestre , nebo též javor polní neboli Babyka obecná je listnatý opadavý keř nebo strom z čeledi javorovité . Roste hlavně na okrajích lesů a keřových porostů . Je domácí téměř v celé Evropě, s výjimkou Skandinávie , Malá Asie, Kavkaz, Írán. Na půdu nenáročná a skromná dřevina, snáší zastínění, sucho i vlhko, mělké půdy. Je to strom pahorkatin a nižších poloh, světlých lesů, lesostepí, křovinatých, výslunných strání, polních mezí, lužních lesů (nesnáší však záplavy). Tento javor je vhodný i do městského prostředí . Snadno obráží z pařezů.

Babyka dosahuje výšky 5-20 m je pomalu rostoucí, s šedohnědou borku, ve stáří podélně rozpraskanou a kulovitou , široce rozložitou korunou. Kmen často zprohýbaný až křivý . Často vytváří nižší vícekmenné stromy . Letorosty jsou žlutohnědé, krátce pýřité a mají někdy korkovitá žebra. Starší větve na sobě mají rezavě hnědé korkovité lišty. V dubnu a květnu, hned po vyrašení listů, se objevují žluté květy v chocholičnatých květenstvích. Plody jsou dvounažky s 2,5 cm dlouhými křídly, která jsou vodorovně rozložená. Vstřícné listy jsou 7-16 cm velké, mají pět vejčitých, tupě zašpičatělých laloků s hlubokými zářezy. Čepel je svrchu zelená, na rubu žlutozelená , na obou stranách chlupatá, vespod světlejší než svrchu. Řapík po nalomení roní mléčnou šťávu. Listy se na podzim vybarvují výrazně žlutě .

Díky pomalému růstu má tvrdé a kvalitní dřevo , nejkvalitnější ze všech našich javorů . Poskytuje odolné načervenalé dřevo vhodné k soustružení. Dříve se s oblibou používalo na výrobu dýmek. V současnosti lesnicky i sadovnicky pěstovaná dřevina. Ve výsadbách se používají jako solitera, ale i do skupi a do alejí . Pro svou rychlost růstu a dobrou regenerační schopnost se používá pro střední a vysoké živé ploty.


Upravil: pilgrim
Datum: 2009-12-05 18:35:59Poznámky, komentáře , fotky a doplňující údaje k pojmu:

Vložení doplňujících údajů(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze