Vyhledávání lokalit (cílů)
Hledat v encyklopedii: , číslo pojmu:



Ferdinad Hrach (architekt)

Ferdinand Hrach

2. ledna 1862 ve Vídni , 29. dubna 1946 v Kleinzell.

Ferdinand Hrach se narodil 2. ledna 1862 ve Vídni v rodině truhlářského mistra. Po absolvování Vysoké školy technické ve Vídni (Technische Hochschule) u Karla Königa a Wilhelma Rittera von Doderera (1880-1885) pokračoval ve studiích na Akademii výtvarných umění ve Vídni (Wiener Akademie der bildender Künste) se zaměřením na středověké umění u Friedricha von Schmidta (1885-1887). V letech 1887 – 1893 působil na vídeňské technice jako asistent na katedře pozemního stavitelství a architektury (Der Lehrkanzel für Hochbau und Architektur). Roku 1890 zde získal akademickou hodnost a titul diplomovaného architekta.

V letech 1885 až 1893 absolvoval praxi v ateliéru architektů Karla Mayredera (1856-1935)[21] a Wilhelma R. v. Doderera (1825-1900), u kterého působil jako asistent již na vídeňské Technice. V roce 1888 začal pracovat jako volně tvořící architekt.

Mezi léty 1893 až 1918 působil na Moravě jako konzervátor Centrální komise pro zkoumání a uchování uměleckých a historických památek ve Vídni (K.k. Central-Comission für Erforschung und Erhaltung der Kunst und historischen Denkmale). Současně byl od roku 1911 až 1918 členem její Památkové rady (Denkmalrate der Zentralkommision für Denkmalpflege).

Krátce po svém příchodu do Brna roku 1893 byl Ferdinand Hrach jako mimořádný profesor německé Vysoké školy technické v Brně osloven, aby vypracoval návrh k rozšíření stávajících prostor školy. Díky rozvoji technických oborů a jejich specializaci a rostoucímu zájmu o jejich studium se původní zamýšlená přístavba rozšířila o další projekty, kterým se Ferdinad Hrach věnoval až do konce první světové války.

Ferdinand Hrach navrhl rozšíření a novou adaptaci stávající školní budovy na Komenského náměstí 2 (Elisabethplatz) a vybudování novostavby tzv. Chemického pavilonu , dokončen 1899 . Ten měl být realizován částečně v prostorách původní zahrady a částečně v nově získaném pozemku směrem do dnešní Údolní ulice, který byl škole věnován obecním výborem 10. srpna 1897, ke stejnému datu také začaly stavební práce. Stavba obou budov měla probíhat současně a k užívání měly být obě předány do tří let. Podle Hrachových návrhů ji realizovali Eduard Exner a Josef Matzenauer. Technicko-ekonomickým dohledem stavby byl pověřen vrchní inženýr Josef Kosch.

V letech 1901 až 1908 vykonával funkci uměleckého znalce Výboru stavebních a urbanistických úprav při Městské radě v Brně a byl členem mnoha urbanistických regulačních komisí města Brna. Od roku 1916 působil jako stálý konzultant a znalec Zemského soudu a Zemské rady v Brně.

Z informací o jeho soukromém životě prameny uvádějí, že do Brna přišel i se svojí matkou, žili odděleně v pronajatých bytech na ulici Gorkého 8 (Falkensteinergasse) a Veveří 27 (Eichorngasse). Od roku 1898 jsou Ferdinand Hrach i jeho matka uvedeni pod adresou Třída kapitána Jaroše 12 (Schmerlingstrasse) v domě, jehož vlastníkem byl jeho budoucí příbuzný, tesařský mistr Carl Schipka.

Dne 3.7. 1897 se na Starém Brně oženil s Žofií Šípkovou (Schipka).[35] R. 1899 koupil stavební parcelu od Julia a Emila Braunerových na Hlinkách 106, kde si následně postavil vlastní dům. Dne 1.3.1913 se manželům Hrachovým narodila dcera Alžběta Žofie, která byla mimořádnou žákyní Německé techniky v Brně a současně studentkou akademického malíře A. Strniště. Po prodeji vily na Hlinkách se rodina přestěhovala na Obilný trh 10 (Getriedemarkt).

V roce 1939 se manželé Hrachovi přihlásili k německé národnosti. V té době byl F. Hrach také členem NSDAP, Svazu Němců východu (Bund Deutscher Osten) a Německé kulturní jednoty (Deutscher Kulturverband).

V místě brněnského bydliště je Ferdinad Hrach evidován ještě roku 1944. Z Brna odešel pravděpodobně po druhé světové válce. V indexu odsunutých osob jeho jméno uvedeno není.

Zemřel 29. dubna 1946 v dolnorakouském městečku Kleinzell.


Upravil: pilgrim
Datum: 2009-12-05 18:29:53



Poznámky, komentáře , fotky a doplňující údaje k pojmu:

Vložení doplňujících údajů



(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze