Vyhledávání lokalit (cílů)
Hledat v encyklopedii: , číslo pojmu:Antonín Břenek (sochař)

Antonín Břenek

23.10.1848 v Brně , 18.11.1908 v Baden v Rakousku

Antonín Břenek , moravský sochař , syn brněnského akademického sochaře Josefa Břenka , se narodil 23.10.1848 v Brně .Stejně jako někteří malíři a sochaři po svých studijních začátcích v Brně odešel do Vídně . V letech 1872 - 1874 studoval na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni u prof. Königa a poté na vídeňské Akademii u prof. Caspara v. Zumbusch. Stal se jeho pomocníkem při práci na pomnících Ludwiga van Beethovena a Marie Terezie. Po návratu domů se v jeho tvorbě plně uplatnilo vídeňské klasické školení , nezapře vídeňský vzor v sochařských realizacích . Brněnský rodák působil po celém území rakousko-uherské monarchie . Byl jmenován profesorem modelování a kreslení na státní průmyslové škole v Liberci . Nakonec se od roku 1881 usadil a pracoval ve Vídni , kde pak strávil převážnou část svého života. V letech 1881 - 1905 působil na státní uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Odešel do penze a dále pracoval jako sochař . V jeho tvorbě převládají memoriální témata . Antonín Břenek je představitelem oficiálního proudu rakouského sochařství 2. poloviny 19. století . Tvorba nese znaky neobarokního historismu a později naturalismu přelomu 19. a 20. století . Svou tvorbou ovlivnil sochařství v severomoravských a slezských městech daleko do 20. století . Vytvořil monumentální pomníky Josefa II. pro Liberec, Brno a Nový Jičín. Jeho jméno se objevuje také ve spojitosti se štukatérskou výzdobou na budově zemského finančního ředitelství, kde ale není jeho autorství plně potvrzeno. Je autorem dalších pomníků, plastik pro architekturu a bust . Ve Vídni byl profesorem rakouského sochaře brněnského původu Antona Hanaka .Ten se v roce 1913 také stává profesorem sochařství na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni .

Antonín Břenek nebo Anton Brenek , též Anton Brenneck zemřel 18.11.1908 v Baden v Rakousku . Poslední odpočinutí nalezl na vídeňském Zentralfriedhofu .

Některá z jeho děl :

V areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří , na stěně bývalé hovorny vedle fortny , vytvořil sochař Antonín Břenek , patrně v letech 1875 -1878 , reliéf královny Konstancie Uherské - zakladatelky kláštera .

Pomník Alexandra svobodného pána Summera na starém městském hřbitově v Opavě (dnešní nám. Sv.Hedviky ) vytvořil Anton Brenek . Dílo bylo odhaleno 8. 10. 1883 .

Antonín Břenek , profesor na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni byl autorem monumentálního pomníku císaře Josefa II. Součástí kompozice byly i dvě další postavy . Mužská symbolizovala Rozvoj průmyslu, obchodu, věd a umění , ženská představovala Osvícenství . V Brně stával pouhých 27 let , od roku 1892 do roku 1919. Bronzový císař Josef II. našel v roce 1988 azyl v parku Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích před vchodem do budovy kliniky . Stojí na nižším podstavci zbaveném německých nápisů . Doprovodné postavy Rozvoje a Osvícenství z původního pomníku našly své umístění v parku v Denisových sadech , nyní se nachází po opětovém přemístění na svém novém místě v parku Lužánky .

Anton Brenek vytvořil pro Brno pomník Gustava Winterhollera , brněnského starosty ( 1880 - 1894 ) . Byl umístěn v Brně v parku na Kolišti . Dílo představovalo typickou tvorbu oficiálního akademického sochařství pozdního 19. století . Dnes pomník neexistuje , zanikl . Výnos sbírky na pomník byl větší než skutečné náklady a tak byla vytvořena ještě bronzová zmenšenina pomníku a roku 1895 umístěna ve foyeru městského divadla . Po roce 1918 zmenšenina odstraněna , dnes nezvěstná . Stejně jako pomník , i zmenšeninu provedl Antonín Břenek .

Bronzová busta císaře Františka Josefa I. von Österreich z roku 1897 je dílem Antona Brenka .

Anton Brenneck provedl dekorace interiérů Zemského finančního ředitelství v Opavě ( dnes Okresní úřad , Bezručovo nám. 14, ) v letech 1906 - 1908 podle návrhů architekta Kiliana Köhlera .

Ve Vídni , na vnitřním nádvoří Hofburgu , v Michaelského traktu stojí na pylonech čtveřice soch - císař Karel VI , Marie Terezie , Josef II. a František Josef I. , díla sochařů Antona Brenka , Richarda Kauffungena , Franze Bechera a Josefa Beyera .

Ve vídeňském parlamentu stojí socha římského císaře Augusta ( * 23.září 63 př.n.l. jako Gaius Octavianus , + 19.srpna 14 n.l. ) . Sochu prvního římského císaře , známého také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus , provedl v mramoru sochař Anton Brenek .

Ve Vídni , na Náměstí hrdinů , stojí na fasádě císařského paláce Neue Burgu mezi okny sochy postav z různých historických epoch Rakouska . Třetí socha zleva , mezi římským legionářem a misionářem má název Bajuware . Je to zpodobnění zástupce starého kmene sídlícího před Bavory na území dnešního spolkového státu Bavorska . Sochu vytvořil Anton Brenek . Mezi nimi se najde též postava Poláka ve šlechtickém obleku z roku 1683 , stojící jako 17 socha zleva . Sochu Jana II. Sobieského , zachránce Vídně před Turky , zhotovil vídeňský umělecký sochař Anton Brenek . Je to pomník jediného Poláka vzpomínaného v Rakousku .


Upravil: pilgrim
Datum: 2009-12-05 17:54:35Poznámky, komentáře , fotky a doplňující údaje k pojmu:

Vložení doplňujících údajů(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze