Vyhledávání lokalit (cílů)

MAPA


Cyklotrasa: č.6 - Cyklostezka Ohře


6


Délka: 0 Km
Typ cyklotrasy: -
Doporučený typ kola: -
Obtížnost trasy: -
Popis:

Národní cyklotrasa č.6 (dříve č. 204) vede po cyklostezce Ohře, která tvoří páteřní cyklistickou komunikaci Karlovarského kraje. Trasa začíná na hranicích s Bavorskem u Slapan a zpočátku vede podél Odravy. Od Chebu pak už sleduje Ohři až do Karlových Var. Většina cyklotrasy je vedená po cyklostezkách, nebo místních komunikacích s minimálním provozem. Z krajského města pak vede po silnicích III. tř. jako náhradní trase přes Vysokou a Bor pokračuje na hranice Ústeckého kraje. Značená trasa pak pokračuje do Perštejna (Lužný), kde již navazuje na stezku Ohře v Ústeckém kraji. Tam je již vyznačen úsek Perštejn - Kadaň a do budoucna se plánuje, že trasa 6 bude vyznačena podél Ohře až k jejímu ústí do Labe u Litoměřic.

Cyklostezka je v úseku od Chocovic do Sokolova velice vhodná pro jízdu s dětmi, neboť se jedná o hladký asfaltový povrh a jediný "kopec" vás čeká v Dasnicích za Kynšperkem.


Lokality na cyklotrase č: 6

Tipy na výlet


Strachotice (hraniční kámen)


Most Legií - Praha (most)


Centrální hřbitovní kříž - Bavory (kříž)


Kostel sv. Jakuba Většího - Jakubov u Moravských Budějovic (kostel)