Warning: Cookie names can not contain any of the folllowing '=,; \t\r\n\013\014' in /data/rps.cz/www_data/expedice/lokalita_detail.php on line 13
Obec Bystřany - památky, ubytování, restaurace, sportoviště a kulturní zařízení.Vyhledávání lokalit (cílů)


Bystřany (obec)

[ ID: 8344 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka značka žlutá cyklotrasa
3071 ,  Vlajka obceTuristický cíl Bystřany (obec)


Sdílej se světem: Facebook Twitter Google+ LinkedIn


Vložení nových fotografiíPřidat fotografie

Bystřany se rozkládají 2 km jihovýchodně od Teplic při Sviním potoku na úpatí hory Doubravky. O nevelké vesničce Horušany, nyní Bystřany, se dočítáme už v roce 1238. První písemná zmínka o Bystřanech pochází ale až z počátku 16-tého století. Rozvoj obce začal až ve 2.polovině l9.století, kdy v důsledku rozmachu průmyslové výroby se Bystřany stávají průmyslovou obcí. V roce 1864 zde založil Karel Grohmann filiálku své cvikovské barvírny na tureckou červeň. V roce 1905 zde byla zřízena přádelna bavlny. V Bystřanech byla ještě cihelna, mlýn a výroba oceli. Zavádění průmyslové výroby do Bystřan a osad spadajících pod Bystřany /Nechvalice, Nové Dvory, Světice, Prosetice a Úpořiny/ vedlo k rychlému vzestupu počtu obyvatel. Před l.světovou válkou existovalo v obci již 9 větších průmyslových podniků. Obcí též prochází trať Teplice-Lovosice, vybudovaná v letech 1897-1900. Nad Obcí Bystřany, na světické planině, se nachází osada Světice, původně patřící panstvím v Rýznburku. V pramenech se poprvé objevuje v roce 1383.

Bystřany jsou obcí slovanského založení. Podle údajů z roku 1238 se prý obce nazývala Horušany. Patřila klášteru, jemuž byla věnována rodem Hrabišiců, pánů z Oseka. První písemná zmínka o Bystřanech pochází z počátku 16. století. Rozvoj obce a její přerod z původní zemědělské vesnice začal v 2. polovině 19. století. Podobně jako v jiných obcích na Teplicku se i zde projevila industrializace závislá do značné míry na rozvoji těžby uhlí a sní spojenými činnostmi. V roce 1864 v Bystřanech založil Karel Grohman textilku a barvírnu. Železniční trať z Teplic do Lovosic byla vybudována v letech 1897 - 1900.
V roce 1905 byla zřízena přádelna bavlny. Před rokem 1914 bylo v Bystřanech provozováno celkem 9 větších průmyslových podniků, to byla např. cihelna nebo výroba oceli. Charakter poměrně bouřlivého rozvoje Bystřan se podepsal na obraze obce částečně, snad i minimálně. Na konci 19. století došlo ke zcela novému založení Nových Bystřan při původní historické pražské silnici, vedoucí mimo Staré Bystřany. Sem se pak soustředila převážné část nových stavebních aktivit. To svým způsobem pomohlo zachovat jádro Starých Bystřan.
Osada Světice původně patřila panstvím v Rýnzburku. V pramenech se poprvé objevuje v roce 1383. Nové Dvory byla ještě v polovině 18. století poplužním dvorem, který patřil k Úpořinám. Nechvalice patřily k teplickému panství. Úpořiny se vyskytují v písemných pramenech poprvé v roce 1412. Od roku 1590 patřily teplickému panství. Ve 30. letech 19. století zde byl hostinec, rasovna, ovčín a dva mlýny. Ve 20. letech 20. století byla zřízena přádelna, pletárna a cukrovar.


strana 1 | dále >Vložení nových fotografiípřidat text nebo poznámku


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Bystřany (obec) Teplice


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasy


Přidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:

Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.Penzion selský dvůr - Počerny - Karlovy Vary
reklama
http://www.alpina.cz